GLKB pievienojas Eiropas Latviešu apvienībai

Grācas Latviešu kultūras biedrība pievienojas Eiropas Latviešu apvienībai

Austrija
,
Ziņa Lāsma Gaitniece, Eiropas Latviešu apvienības komunikāciju referente , Eiropas Latviešu apvienība

Šā gada 2.februārī Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidijs ir saņēmis Grācas Latviešu kultūras biedrības (Lettischer Kulturverein in Graz) valdes iesniegumu, kurā pausts lūgums biedrību uzņemt ELA sastāvā.

Kopš 2015.gada 10.februāra Grācas Latviešu kultūras biedrība ir pilntiesīga ELA biedre.

Grācas Latviešu kultūras biedrība ir samērā jauna organizācija – tā dibināta 2014.gada 12.janvārī un pašlaik tās darbībā iesaistījušies 44 biedri.

Tās statūtos norādīts, ka biedrība izvirzījusi piecus savas darbības mērķus:

* Austrijas federālajā zemē Štīrijā un tās administratīvajā centrā Grācā dzīvojošajiem latviešiem organizēt svētku pasākumus un attīstīt latviešu kopienu

* Kopt latviešu valodu, tradīcijas un latviešu pašapziņu, kā arī latviešu bērnos mērķtiecīgi ieaudzināt mūsu valsts kultūras vērtības

* Štīrijā un Grācā organizēt latviešu nacionālos svētkus, kā arī atbalstīt valsts sabiedriskos un politiskos notikumus minētājā reģionā

* Veicināt kultūras un sociālos sakarus starp Latviju un Austriju

* Organizācijas darbības plašākā nozīme ir kultūras vērtību kopšana, tā nav saistīta ne ar politiskām partijām, ne firmām

Grācas Latviešu kultūras biedrībā var iestāties ikviena rīcībspējīga fiziska persona, kā arī juridiska persona, kura vēlas piedalīties organizācijas mērķu realizēšanā. Lai to izdarītu, ir jāraksta iesniegums biedrības valdei.

Ne retāk kā reizi gadā Grācas Latviešu kultūras biedrība organizē biedru sapulci.

Foto: No Grācas Latviešu kultūras biedrības personīgā arhīva

Tikšanās “Mīlestības svētkos.”

Tikšanās „Mīlestības svētkos.“

Šā gada 14.februārī plkst.14.00 Lilienthalgasse 20a
8020 Graz,mēs tiksimies
Valentīndienu gaisotnē,lai sveiktu mūsu otrā pusgada gaviļniekus un būtu kopā šajos jaukajos mīlestības svētkos.Kā parasti  būtu vēlams, groziņš ,lai radītu kopējo labsajūtu un atmosfēru. 
Jautru garastāvokli,skanīgu balsi un uz priekšu!Jubilejas pasākumu vadīs
Alda Mičule.
Ierašanās vai neierašanās gadījumā lūdzams darīt to zināmu Artim Kalniņam līdz 08.02.15.
Jubilāriem ierašanās obligāta!!!

               GLKB valde

 

Valsts kanceleja aicina jaunos speciālistus atgriesties Latvijā.

Valsts kanceleja aicina jaunos speciālistus atgriezties Latvijā

Valsts kanceleja aicina jaunos speciālistus, kuri augstāko izglītību ieguvuši ārzemēs, pieteikties jauniešu reemigrācijas programmai „Darbs valsts pārvaldē”. Programmas ietvaros praksei valsts pārvaldē plānots uzņemt 10 jauniešus dažādās jomās – inženiertehnika, loģistika, IT, ekonomika, finanses, starptautiskās tiesības un attiecības, investīciju piesaiste un citas.

Pieprasījums pēc jaunajiem speciālistiem visdažādākajās jomās valsts pārvaldē ir liels. Prakses iespēja tiek piedāvāta jauniešiem, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši kādā no ārvalstu augstskolām. Valsts pārvaldei ir nepieciešami augsti kvalificēti, inovatīvi speciālisti, un ir liels prieks, ka piedāvājot prakses iespējas valsts pārvaldē, mēs veicinām arī reemigrāciju.” stāsta Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane.

10 jauniešiem konkursa kārtībā reemigrācijas programmas „Darbs valsts pārvaldē” ietvaros tiks piedāvāts no aprīļa sākuma līdz šī gada beigām stažēties kādā no valsts pārvaldes iestādēm atbilstoši katra praktikanta specialitātei, saņemot ikmēneša stipendiju – 1000 eiro uz rokas.

Stažēšanās laikā jauniešiem būs regulāri jāsniedz atgriezeniskā saite par savu darba ikdienu publikāciju veidā internetā. Reizi mēnesī tiks organizēta programmas dalībnieku tikšanās. Veiksmīgas sadarbības rezultātā starp praktikantu un valsts pārvaldes iestādi jaunajam kolēģim tiks piedāvāta pastāvīga darba vieta. Prakses vietas tiks piedāvātas

Lai uzrunātu pēc iespējas lielāku ārzemēs dzīvojošo jauniešu skaitu, informācija par šo projektu tiks izplatīta diasporām, latviešu medijiem ārvalstīs, kā arī sociālo tīklu domubiedru grupās. Projekta ietvaros sadarbojamies ar Draugiem.lv, kur lapā „Valsts draugiem” izveidota aplikācija šai programmai. Aicinām ikvienu, kurš pazīst kādu, kam šī būtu iespēja atgriezties Latvijā, dalīties ar šo informāciju arī individuāli!”, aicina E.Dreimane.

Nosacījumi, lai pieteiktos.

Pieteikšanās anketa.

Zane Ozola

Komunikācijas departamenta konsultante

Tālr. 67082912, 20025206