Valsts kanceleja aicina jaunos speciālistus atgriesties Latvijā.

Valsts kanceleja aicina jaunos speciālistus atgriezties Latvijā

Valsts kanceleja aicina jaunos speciālistus, kuri augstāko izglītību ieguvuši ārzemēs, pieteikties jauniešu reemigrācijas programmai „Darbs valsts pārvaldē”. Programmas ietvaros praksei valsts pārvaldē plānots uzņemt 10 jauniešus dažādās jomās – inženiertehnika, loģistika, IT, ekonomika, finanses, starptautiskās tiesības un attiecības, investīciju piesaiste un citas.

Pieprasījums pēc jaunajiem speciālistiem visdažādākajās jomās valsts pārvaldē ir liels. Prakses iespēja tiek piedāvāta jauniešiem, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši kādā no ārvalstu augstskolām. Valsts pārvaldei ir nepieciešami augsti kvalificēti, inovatīvi speciālisti, un ir liels prieks, ka piedāvājot prakses iespējas valsts pārvaldē, mēs veicinām arī reemigrāciju.” stāsta Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane.

10 jauniešiem konkursa kārtībā reemigrācijas programmas „Darbs valsts pārvaldē” ietvaros tiks piedāvāts no aprīļa sākuma līdz šī gada beigām stažēties kādā no valsts pārvaldes iestādēm atbilstoši katra praktikanta specialitātei, saņemot ikmēneša stipendiju – 1000 eiro uz rokas.

Stažēšanās laikā jauniešiem būs regulāri jāsniedz atgriezeniskā saite par savu darba ikdienu publikāciju veidā internetā. Reizi mēnesī tiks organizēta programmas dalībnieku tikšanās. Veiksmīgas sadarbības rezultātā starp praktikantu un valsts pārvaldes iestādi jaunajam kolēģim tiks piedāvāta pastāvīga darba vieta. Prakses vietas tiks piedāvātas

Lai uzrunātu pēc iespējas lielāku ārzemēs dzīvojošo jauniešu skaitu, informācija par šo projektu tiks izplatīta diasporām, latviešu medijiem ārvalstīs, kā arī sociālo tīklu domubiedru grupās. Projekta ietvaros sadarbojamies ar Draugiem.lv, kur lapā „Valsts draugiem” izveidota aplikācija šai programmai. Aicinām ikvienu, kurš pazīst kādu, kam šī būtu iespēja atgriezties Latvijā, dalīties ar šo informāciju arī individuāli!”, aicina E.Dreimane.

Nosacījumi, lai pieteiktos.

Pieteikšanās anketa.

Zane Ozola

Komunikācijas departamenta konsultante

Tālr. 67082912, 20025206

2015. gada 25. janvārī plkst.14.00 Lilienthalgasse 20a Grācas Latviešu Kultūras biedrības biedri tiek aicināti uz gada pilnsapulci!

Dienas kārtība:

 1. Pilnsapulces lemtspējības noteikšana

 2. Valdes priekšsēdētāja pārskata ziņojums

 3. Kasieres ziņojums

 4. Revīzijas komisijas ziņojums

 5. Valdes atslogošana

 6. Balsošana par izmaiņām valdes sastāvā

 7. Debates. Priekšlikumi un ierosinājumi (iesūtīt līdz 10. janvārim)

  Tie,kuri ir izteikuši vēlmi un vēlas iestāties biedrībā,to varēs izdarīt šajā pašā dienā no plkst.13.30 aizpildot iestāšanās anketu.

  Lūgums visiem GLKB biedriem!!
  GLKB valde lūdz iesūtīt līdz 10.01.2015. savus priekšlikumus un ierosinājumus:

 • vēlamie GLKB darbības virzieni,

 • kas jūs apmierina un ko varētu uzlabot,

 • par pasākumu veidošanu.

Priekšlikumus varat sūtīt uz E-pastu info@glkb.lv vai “Draugos” Artim Kalniņam

GLKB valde