GLKB valdes sastāvs 2016

Bildē no labās, ALDA MIČULE (sekretāra vietniece), IEVA GEBAUERE(sekretāre) ,ARTIS KALNIŅŠ (valdes priekšsēdētājs), ILZE KROJA (valdes priekšsēdētāja vietniece), ASTRĪDA ZASA (kasiere)

SAMSUNG CAMERA PICTURES