EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBAS AICINĀJUMS!

Eiropas Latviešu apvienība aicina Eiropā dzīvojošos Latvijas piederīgos piedalīties aptaujā “Eiropā dzīvojošo Latvijas piederīgo pilsoniskā aktivitāte”. Aicinām ELA biedru un sadraudzības organizācijas, pašdarbības un interešu kopas, kā arī ikvienu interesentu informāciju par aptauju izplatīt savās kopienās, draugu un paziņu lokā!

Aptauja noris no 17. jūnija līdz 15. jūlijam, un tā ir pieejama internetā latviešu un krievu valodā:

aptauja.migracija.lv/index.php/842484.

Aptauju veic Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā Eiropā dzīvojošie Latvijas piederīgie līdzdarbojas Latvijas un savu mītnes zemju sabiedriskajā dzīvē un iesaistās dažādu organizāciju un interešu grupu darbā un pasākumos. Aptaujas ietvaros tiks pētīti arī līdzdalību veicinošie vai kavējošie faktori. Aptaujas mērķgrupa ir Eiropā dzīvojošie Latvijas piederīgie.

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidija pārstāve Elīna Pinto uzsver: “Mūsdienu Eiropā latvietība un piederība Latvijai nav ģeogrāfiski jēdzieni. Arī uzturoties ārpus Latvijas, mēs varam dot savu pilsonisko ieguldījumu visdažādākajos veidos: iesaistoties latviešu biedrību darbā, piedaloties vēlēšanās, ziedojot labdarībai, aktīvi komentējot visai sabiedrībai svarīgas norises presē un sociālajos tīklos. ELA pamatmērķis, veicot šo aptauju, ir noskaidrot, cik lielā mērā Eiropā dzīvojošie no Latvijas izbraukušie uztur pilsonisko saikni ar Latviju un kādi ir tās motīvi vai šķēršļi. Mūs interesē arī cilvēku iesaiste savu mītnes zemju sabiedriskajā dzīvē.”

Aptaujas koordinatore socioloģe Ilze Koroļeva norāda, ka aptauja par Eiropas diasporas līdzdalības praksi ir loģisks turpinājums pirms diviem gadiem veiktajai, līdz šim vērienīgākajai Latvijas emigrantu aptaujai, kas izraisīja lielu ažiotāžu Latvijas publiskajā telpā. „Šī aptauja ir vērsta uz ārzemēs dzīvojošo latviešu līdzdalības potenciāla padziļinātāku izpēti,” skaidro Koroļeva.

Aptaujas veikšana un ziņojuma izstrāde par tās rezultātiem ir daļa no projekta “No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerta 2015. gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017. gadā”, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par projekta ietvaros tapušo materiālu saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība.

ELA prezidijs

Ligo 2016

ligo-2016_02

SĪKĀKA INFORMĀCIJA.
GLKB aicina uz folkloras tradīciju bagātiem Līgo svētkiem skaistā meža atpūtas kompleksā! Lēksim pāri ugunskuram,dziedāsim,dejosim, ēdīsim latviešu rupjmaizi, Jāņu sieru un piedzersim alu. Peldēsim zem zvaigznēm un basām kājām bradāsim pa rasu!. Kas to lai zina, varbūt kādam palaimēsies atrast arī papardes ziedu! Ierosinām ierasties gaišos tērpos vai tautas tērpos! No plkst. 14.00 pulcēšanās, ziedu vainagu pīšana, Līgo vietas rotāšana. Plkst. 17.00 sākas līgošana. Līdzi ņemam groziņus. (par groziņu saturu konsultēties ar Inesi Uranšeku, tel.06648654796, Email – inese.uranschek@gmail.com Izturīgākajiem līgotājiem būs iespēja pārgulēt “Rūķīšu namiņos”līdzi ņemot guļammaisus un piepūšamos matračus.(Iepriekšēja rezervācija). Par transporta jautājumiem un nokļūšanu uz līgošanas vietu – giesties pie Arta Kalniņa, tel.069911542750 Iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 15.06.16., rakstot Email kalnartis@gmail.com ,draugos,vai pa tel.069911542750