Ielūdz Latvija / Lettland lädt ein – Lettischer Kulturtag Graz

Ar patiesu prieku atskatāmies uz 4. maija Latvijas kultūras dienu “Ielūdz Latvija”, visiem kopā svinot Latvijas brīvības svētkus.
 
Paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mums šajā brīnišķīgajā dienā!
Sirsnīga pateicība daudzajiem palīgiem, kas gādāja, lai viss ritētu, kā iecerēts!
 
Izsakām pateicību biedrībai “Maestro” Jāņa Dūmiņa piemiņas atbalstīšanai, kura nodrošināja visa pasākuma tiešraidi, kuru noskatījās ap 3000 cilvēku Latvijā un ārvalstīs.
 
Pateicamies par brīnišķīgu muzikālo sniegumu  mecosoprānam Anna Amanda Stolere un pianistei Katrina Kroja! Saviļņojoša bija muzikālā tikšanās ar izcilo flautisti Dita Krenbega kopā ar pianisti Ieva Oša, kurām trio pievienojās čellists  Raimonds Leditzky! 
 
Paldies Siguldas novada Kultūras centra korim “Spārni” (diriģentes Līga Ādamsone un Helēna Enia Kalniņa) par Dziesmu svētku sajūtas radīšanu!
 
Priecājamies, ka mums bija tik lieliska iespēja  baudīt jauno mākslinieču Elīna Jaunalksne un Rasa Galviņa darbus.
 
Mīļš paldies Latvijas sporta leģendai Jānim Ķipuram par aizraujošo stāstījumu par Latvijas sasniegumiem sportā.
 
Pateicamies par klātbūtni Lettische Botschaft in Österreich/Latvijas vēstniecība Austrijā, vēstniecei Guna Japiņa, un sirsnīgs paldies Latvijas Vēstniecībai Vīnē un Ārlietu ministrijai par finansiālo atbalstu. 
Pateicamies Latvijas Goda konsulam Tino Pölzer un Štīrijas zemes parlamenta prezidentei Manuela Khom par atbalstu pasākuma rīkošanā!
 
Kopā būt ir spēks!