Grācas Latviešu kultūras biedrības pilnsapulce / Hauptversammlung des Lettischen Kulturvereins in Graz

Tie ir vārdi no manas tautas un dziesma man arī no tās.
Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās.

(Renārs Kaupers)

Grācas Latviešu kultūras biedrības pilnsapulce

Aicinām uz Grācas Latviešu kultūras biedrības pilnsapulci 2020. gada 8. martā plkst. 14:00, Grenadiergasse 14, 8020 Graz (Greenbox, 1 stāvā).

Atskatīsimies uz padarītajiem darbiem un apspriedīsim nākotnes plānus. Pārdomāsim, kā mēs visi kopā varētu pilnveidot GLKB darbu, biedrībai esot kā mazai Latvijas vizītkartei Austrijā.

Mīļi gaidīti visi GLKB biedri, draugi un interesenti.

 

Patiesā cieņā, GLKB valde

* * *

Hauptversammlung des Lettischen Kulturvereins in Graz

Eingeladen sind alle GLKB Mitglieder, Freunde und Interessierte.

8. März 2020, 14:00 Uhr
Grenadiergasse 14, 8020 Graz (Greenbox, Erdgeschoß)