GLKB pilnsapulce un valdes vēlēšanas / Hauptversammlung und Wahl des Vorstandes

Svētī, Dievs, šo skaisto zemi
Tā mums tikai viena ir
Mums to vairs nav jāiet meklēt
Un no citām jāatšķir
Tikai jāsargā un jāmīl
Un tai kalpot, tas ir gods
Svētī, Dievs, šo skaisto zemi
Svarīgāko, kas mums dots!

Guntars Račs

Aicinām ikvienu, kam Latvija sirdī dārga!

 

Sanāksim kopā uz atklāto pilnsapulci 2019. gada 2. februārī plkst. 14:00 Heilandskirche draudzes zālē, Kaiser-Josef-Platz 9, 8010 Graz.

Atskatīsimies uz padarītajiem darbiem un apspriedīsim nākotnes plānus. Dalīsimies ar idejām, ko mēs visi kopā varētu darīt savas kultūras, valodas un identitātes saglabāšanā un stiprināšanā. Aicināti GLKB biedri, draugi un interesenti.

 

Patiesā cieņā, GLKB valde

 

Hauptversammlung des Lettischen Kulturvereins in Graz und Wahl des Vorstandes

Eingeladen sind alle GLKB Mitglieder, Freunde und Interessierte.
Die Tagesordung wurde per e-mail verschickt.

2. Februar 2019, 14:00 Uhr
Gemeindesaal der Heilandskirche, Kaiser-Josef-Platz 9, 8010 Graz