GLKB pievienojas Eiropas Latviešu apvienībai

Grācas Latviešu kultūras biedrība pievienojas Eiropas Latviešu apvienībai

Austrija
,
Ziņa Lāsma Gaitniece, Eiropas Latviešu apvienības komunikāciju referente , Eiropas Latviešu apvienība

Šā gada 2.februārī Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidijs ir saņēmis Grācas Latviešu kultūras biedrības (Lettischer Kulturverein in Graz) valdes iesniegumu, kurā pausts lūgums biedrību uzņemt ELA sastāvā.

Kopš 2015.gada 10.februāra Grācas Latviešu kultūras biedrība ir pilntiesīga ELA biedre.

Grācas Latviešu kultūras biedrība ir samērā jauna organizācija – tā dibināta 2014.gada 12.janvārī un pašlaik tās darbībā iesaistījušies 44 biedri.

Tās statūtos norādīts, ka biedrība izvirzījusi piecus savas darbības mērķus:

* Austrijas federālajā zemē Štīrijā un tās administratīvajā centrā Grācā dzīvojošajiem latviešiem organizēt svētku pasākumus un attīstīt latviešu kopienu

* Kopt latviešu valodu, tradīcijas un latviešu pašapziņu, kā arī latviešu bērnos mērķtiecīgi ieaudzināt mūsu valsts kultūras vērtības

* Štīrijā un Grācā organizēt latviešu nacionālos svētkus, kā arī atbalstīt valsts sabiedriskos un politiskos notikumus minētājā reģionā

* Veicināt kultūras un sociālos sakarus starp Latviju un Austriju

* Organizācijas darbības plašākā nozīme ir kultūras vērtību kopšana, tā nav saistīta ne ar politiskām partijām, ne firmām

Grācas Latviešu kultūras biedrībā var iestāties ikviena rīcībspējīga fiziska persona, kā arī juridiska persona, kura vēlas piedalīties organizācijas mērķu realizēšanā. Lai to izdarītu, ir jāraksta iesniegums biedrības valdei.

Ne retāk kā reizi gadā Grācas Latviešu kultūras biedrība organizē biedru sapulci.

Foto: No Grācas Latviešu kultūras biedrības personīgā arhīva